Vi gjør en tydelig avtale om dette i forkant. Provisjon varierer med bilens verdi og alder, normalt 5% av salgssummen, med et minimumsbeløp på 15,000. I tillegg kommer takst og klargjøring for salg 2990,- Markedsføringspakke 1499,-