Hvis bilen din mot forventning ikke blir solgt til en kjøper kan vi garantere deg en minstepris. Denne avtaler vi når vi signerer avtalen. Hvis vi ikke har funnet en kjøper innenfor avtalte periode,  så kan vi kjøpe bilen av deg til den avtalte minsteprisen. Eller du kan ta den tilbake, kostnadsfritt. Du er dermed alltid sikker på å få den avtale minsteprisen og det koster deg ingenting hvis bilen ikke blir solgt.