Vi kan utføre nødvendige reparasjoner, etter avtale med deg.