Når du står foran valget mellom elbil eller en ladbar hybrid, tenk først over det følgende:

 • Passer kjøremønsteret ditt rekkevidden til en ren elbil?
 • Har du tilgang til å lade bilen i hverdagen?
 • Har du behov for mye plass?
 • Har du behov for å trekke henger?
 • Er firehjulstrekk nødvendig for deg?

Kjører du hovedsakelig til og fra jobb, har tilgang på ladeboks hjemme og sjeldent behov for å frakte veldig mye bagasje? Da kan en elbil være en god løsning for deg. Utvalget elbiler som dekker disse behovene begynner å bli ganske bra, og nye modeller kommer stadig til.

Trenger du derimot mye plass, trekker tilhenger av og til og kjører på hytta annenhver helg, spesielt om vinteren? Da kan en ladbar hybrid være et gunstig alternativ. Selv om nye elbilmodeller lanseres forløpende, finnes det fortsatt relativt få modeller med stor plass, god hengerkapasitet og firehjulstrekk. I alle fall til en overkommelig pris for folk flest.

Under har vi summert opp fordelene og ulempene med de forskjellige drivlinjene, slik at du enklere skal kunne finne ut hva som passer dine behov best.

Elbilen - det mest økonomiske valget og null utslipp

Når det kommer til økonomiske fordeler slår elbilen alle andre drivlinjer. Elbiler er fritatt for moms og engangsavgift, noe som ofte gjør de til svært gode kjøp. I tillegg er kostandene til service og vedlikehold generelt lavere enn for fossildrevne biler. Bor du i en større by, vil det med reduserte bompengesatser også mye penger å spare. For mange er det å kunne bidra til mindre utslipp et viktig poeng i seg selv.

Fordeler med elbil:

 • Lave eller ingen bomavgifter
 • Lavere drivstoffkostnader
 • Billigere på service og verksted
 • Ingen engangsavgift og moms ved kjøp
 • Ingen lokale utslipp
 • Minimalt med støy i kabinen

Ulemper med elbil:

 • Begrenset rekkevidde i forhold til andre drivlinjer
 • Redusert rekkevidde på vinterstid
 • Utvalget av større elbiler er begrenset
 • Mange elbiler kan ikke trekke tilhenger
 • Usikkerhet rundt reduserte avgifter og statlige insentiver
 • Antall hurtigladestasjoner er fortsatt begrenset

Ladbar hybrid – et økonomisk valg for det rette kjøremønster

En ladbar hybrid (eller plug-in hybrid) har to eller flere motorer, og kan kjøres på enten fossilt drivstoff, ren elektrisitet eller i en kombinasjon av de to, avhengig av modell. Det har i lang tid vært reduserte avgifter på ladbare hybrider, noe som har gjort de til svært attraktive kjøp, sammenlignet med tilsvarende fossildrevne biler. Kjører du mange korte turer i hverdagen og har tilgang på lader hjemme eller på jobb, er det også mye penger å spare på drivstoff. På langtur er nødvendigvis ikke ladbare hybrider like drivstoffgjerrige som rene bensin- eller dieselbiler, da batteriet og den ekstra elmotoren gjør bilen noe tyngre. Men også her går utviklingen fort, og enkelte modeller har i ulike tester vist seg å være vel så gode som fossilbiler.

Fordeler med ladbar hybrid:

 • Du kan spare penger på drivstoff 
 • Hverdagskjøring kan gjøres på ren elektrisitet
 • Rekkevidden til en ren fossilbil
 • Reduserte avgifter ved kjøp

Ulemper med ladbar hybrid:

 • Begrenset elektrisk rekkevidde, spesielt på vinterstid 
 • Ved tomt batteri er forbruket ofte høyere enn ved en vanlig fossildrevet bil 
 • Dyrere å ha på service og verksted, da den har to motorer 
 • Batteripakken går utover bagasjekapasiteten på en del modeller
 • Tyngre på grunn av vekten til batteriet og elmotoren

Dette er forskjellen på hybrid og ladbar hybrid (plug-in hybrid)

Det finnes to typer hybridbiler – ikke-ladbar hybrid og ladbar hybrid, også kalt plug-in hybrid. Den største forskjellen av at ladbare hybrider kan lades fra en ekstern strømkilde. De har større batteripakker og kan kjøres betydelig lengre på ren elektrisitet.

Ikke-ladbare hybrider får strøm generert fra bilen selv, for eksempel ved nedbremsing. Da batteriet i slike biler er svært lite, vil den elektriske rekkevidden begrense seg til noen få kilometer. Totalt vil du kunne spare noe drivstoff, men ikke like mye som du potensielt kan med en ladbar hybrid.