I dag er det ikke moms eller engangsavgift ved kjøp og leasing av elbil. Det betyr at dersom du velger en elbil gjør du et godt kjøp sammenlignet med tilsvarende bensin- eller dieselbiler. Momsfritaket er garantert av regjeringen ut 2020, og fritaket for engangsavgiften varer ut dagens stortingsperiode som varer til etter valget i september 2021.

Du får fritak eller redusert kostnad for bompasseringer i hele landet. Pendler du til og fra jobb på bombelagte veier, er det mye penger å spare.

De aller fleste steder kan du bruke elbil i kollektivfeltet. Dette gjør at du sparer tid i rushtrafikken. Unntaket er enkelte hovedfartsårer i Oslo-området hvor kollektivtrafikk er prioritert.

Med elbil får du parkere gratis på de fleste kommunale gateparkeringsplasser. Det er opp til hver enkelt kommune om de vil gi denne fordelen.

På enkelte ferger kan du ta med elbilen gratis, men husk at du fortsatt må betale for passasjerene.

6 fordeler du får ved å kjøre elbil

  • Du slipper å betale moms eller engangsavgift ved kjøp eller leasing av elbil
  • Du får fritak for bompenger eller redusert takster når du kjører elbil
  • Du kan kjøre i de fleste kollektivfelt
  • Du kan parkere gratis på en rekke kommunale gateparkeringsplasser
  • Du kan ta med bilen gratis på enkelte ferger
  • Du får redusert kostandene forbundet med service og vedlikehold

Så mye kan du spare ved å kjøpe elbil

Flere faktorer gjør at du samlet sett kan spare ganske mye på å kjøpe en elbil.

Den elektriske motoren som sitter i elbiler er svært energieffektiv og bruker kun en tredjedel av energien som en bensin- eller dieselbil bruker. Det betyr mindre utgifter til «drivstoff». Regner vi et snittforbruk på rundt 2 kW per mil, kan du fort spare fem kroner per mil du kjører.

En elektrisk motor har også færre bevegelige deler og krever derfor mindre vedlikehold. Kjøper du en elbil, kan du vinke farvel til vedlikehold som oljeskift og bytting av tennplugger. Resultatet er betydelige lavere servicekostnader.

Når vi i tillegg legger til tidligere nevnte fritak for moms og engangsavgift, samt gratis eller sterkt reduserte priser for bompasseringer, slår totalen svært positivt ut i favør elbilen.

Kan jeg lease en elbil?

Ja, det er mulig og faktisk veldig vanlig å lease en elbil. Stadig flere av våre kunder setter pris på tryggheten og forutsigbarheten som kommer med leasing. 

Uansett hva som skjer med den teknologiske utviklingen eller elbilpolitikken fremover, slipper du gjennom leasing den eventuelle risikoen forbundet å måtte selge bilen selv. Når leasingperioden er over, returnerer du bare bilen til forhandleren din.

Hvor mye bedre er elbiler for klima og miljø?

Utslippene fra en elbil avhenger av hvordan elektrisiteten den kjører på blir produsert. I Norge er vi så heldige at vi er selvforsynt med fornybar energi, hovedsakelig fra vannkraft. Det betyr at de daglige utslippene fra en elbil er tilnærmet null. Det er riktig at produksjonen av elbiler foreløpig forurenser noe mer enn produksjonen av bensin- og dieselbiler, men miljøbelastningen over tid er mye lavere. Det totale regnskapet er netto positivt og miljøgevinsten blir større jo lenger du kjører.

Aller som kjøper elbil fra oss for en egen elbilguide 

Kjøper du ny elbil fra en av våre forhandlere, får du en velkomstmappe med i bilen. Mappen inneholder blant annet en urskive som du bruker til å angi parkeringstid på plasser som er gratis for elbiler, en ordliste med ord og utrykk det kan være nyttig å kjenne til, samt praktisk informasjon om lading av elbiler.